Konferencja Planowanie kariery zawodowej

Konferencja Planowanie kariery zawodowej

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 18 października br. odbyła się konferencja pn. Planowanie kariery zawodowej zorganizowana przez Centrum Informacji Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Filia w Ostrołęce. Tematem spotkania była sytuacja młodych osób na rynku pracy. Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń specjalistów z dziedziny rynku pracy oraz edukacji odnośnie kondycji młodzieży w wymienionych obszarach oraz jej potrzeb w zakresie informacji i doradztwa zawodowego.


W otwierającym spotkanie wystąpieniu zaprezentowano wyniki badań prowadzonych przez Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na temat wyborów zawodowych młodzieży w kontekście zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Ponadto uczestnicy konferencji zapoznali się z aktualnymi informacjami dotyczącymi m.in.: ścieżki planowania kariery zawodowej młodych osób, efektywności szkolnictwa zawodowego oraz usług instytucji rynku pracy w zakresie doradztwa zawodowego.


Rezultatem dyskusji był wniosek, że kwestie braku zatrudnienia wśród młodzieży oraz jej słaby dostęp do skutecznej edukacji powinny zajmować ważne miejsce w kształtowaniu polityki rynku pracy. Jak wskazują wyniki z prowadzonych badań, należy podjąć działania by przestać kształcić młodzież do bezrobocia.

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego