Konferencja „Innowacje dla Mazowsza - jak efektywnie wdrażać innowacje w naszym regionie?”

Konferencja
„Innowacje dla Mazowsza - jak efektywnie wdrażać innowacje w naszym regionie?”

31 marca 2015 r.
Hotel Radisson Blu Sobieski, Pl. Zawiszy 1, Warszawa


O tym, jak w ostatnich latach zmienił się krajobraz wspierania i tworzenia innowacji na Mazowszu, jakie są najważniejsze problemy monitoringu i ewaluacji regionalnych strategii innowacji oraz roli instytucji wspierających innowacyjność w regionie,

a ponadto:

  • Jak pozyskać środki na innowacyjny biznes?
  •  W co najczęściej inwestują fundusze Seed Capital?
  •  Jakie znaczenie dla Mazowsza mają inteligentne specjalizacje regionu?
  •  Jaką rolę w stymulowaniu innowacji w regionie odgrywają uniwersytety i uczelnie techniczne?
  •  Jak efektywnie zintegrować region z innowacyjną Unią?

opowiedzą eksperci z jednostek naukowych prowadzących badania branżowe oraz zajmujących się monitorowaniem innowacyjności, ośrodków innowacji, przedstawiciele środowiska przedsiębiorców wchodzących w skład klastrów oraz władz centralnych i samorządowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedsiębiorców, pracowników naukowych szkół wyższych, przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, studentów, osoby poszukujące źródeł finansowania i pomysłu na własnych biznes, a także wszystkich kreujących innowacje na co dzień.


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.innowacyjni.mazovia.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Agnieszka Maślanka
tel.: (22) 828 87 27
e-mail: Agnieszka.Maslanka@profile.com.pl
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego