Kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje w województwie mazowieckim - raport

Przekazujemy Państwu raport pt. "Kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje w województwie mazowieckim" oraz zawarte w nim streszczenie menedżerskie. Wyniki analizy wskazały na wysoki potencjał rozwojowy mazowieckiej gospodarki. Zakładając utrzymanie aktualnych trendów rozwojowych, w perspektywie 2030 roku należy spodziewać się istotnego wzrostu liczby osób pracujących w województwie.

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje w województwie mazowieckim - raport

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego