IX Dzień Otwarty w WUP

IX Dzień Otwarty w WUP

Ponad 500 osób odwiedziło Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz filie w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach podczas IX Dnia Otwartego, który odbył się 28 maja. Tego dnia w urzędzie gościli m.in. wicemarszałkowie Marcin Kierwiński i Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Przedsięwzięcie było skierowane do mieszkańców Warszawy i Mazowsza oraz do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Pracownicy informowali o urzędowych procedurach, programach umożliwiających aktywizację zawodową oraz zasadach korzystania z funduszy unijnych. Do dyspozycji było kilkaset ofert pracy w kraju przygotowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, Mazowiecką Komendę OHP i Fundację Bez Względu na Niepogodę. Były również ofert zagraniczne dostępne w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES.

 

Do udziału w Dniu Otwartym zostali zaproszeni przedstawiciele regionalnych instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy zaprezentował zasady ubiegania się o pożyczki na utworzenie mikroprzedsiebiorstw. Inspektorat Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie udzielał porad prawnych z zakresu prawa pracy. Pracownicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego przedstawili propozycje kursów umożliwiających zdobycie nowego zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe. Specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówili formy świadczeń pracowniczych i emerytalnych. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej oferował przyszłym funkcjonariuszom miejsca pracy związane z bezpośrednią ochroną granicy państwowej oraz z kontrolą ruchu granicznego. Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej zachęcał do pracy na tzw. stanowiskach cywilnych, a przedstawiciele Narodowych Sił Rezerwowych prezentowali zasady tworzenia ochotniczych zasobów żołnierzy rezerwy. Wojewódzki Sztab Wojskowy informował o naborach do szkół podoficerskich i oficerskich.

 

W poszczególnych filiach Dzień Otwarty był zorganizowany przy współudziale powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, regionalnych ośrodków EFS, Mazowieckiej Izby Gospodarczej, OHP, Państwowej Inspekcji Pracy.

 

W czterech bezpłatnych warsztatach w Warszawie uczestniczyło ponad 120 osób. Kursanci uczyli się zasad tworzenia i finansowania działalności gospodarczej z Funduszu Pracy i unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konsultanci i doradcy zawodowi radzili jak napisać dokumenty aplikacyjne i budować ścieżkę kariery zawodowej. Doradcy EURES przedstawili warunki zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostępne były wydawnictwa na temat agencji zatrudnienia, partnerstwa lokalnego, wsparcia przysługującego bezrobotnym i pracodawcom.

 

Dzień Otwarty WUP odbył się po raz dziewiąty. - Duża liczba osób, które nas odwiedziły świadczy, że istnieje zapotrzebowanie na informacje o rynku pracy. Osobiste rozmowy z naszymi klientami pozwoliły nam lepiej poznać oczekiwania wobec urzędu oraz udoskonalić naszą ofertę, adresowaną do osób poszukujących pracy i pracodawców – powiedział Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora WUP.

 

W Dniu Otwartym uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych i instytucji rynku pracy. Urząd odwiedzili m.in. wicemarszałkowie Marcin Kierwiński i Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz Jacek Całus, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Janusz Niedziółka, szef Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, Wanda Adach, dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Grażyna Zalewska pełnomocnik prezesa ds. szkoleń Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

 

Patronat nad Dniem Otwartym WUP w Warszawie objęli: Radio dla Ciebie, TVP Warszawa.
 

 

Tekst: Zespół ds. Promocji Urzędu

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego