Informacja na temat Modułu III - Badanie ilosciowe prowadzone wśród pracodawców

Informacja na temat Modułu III - Badanie ilosciowe prowadzone wśród pracodawców

Kluczem do poznania i zrozumienia tego, co dzieje się na lokalnym rynku pracy może być rozmowa z pracodawcą. W ten sposób dowiadujemy się „u źródła” kto znajduje zatrudnienie i od czego ono zależy, jakie umiejętności i cechy osobowości są najwyżej cenione u pracowników, a na jakie nie ma zapotrzebowania. Informacje te mają ogromne znaczenie dla urzędów pracy, szkół, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych a także wszystkich tych, którzy poszukują pracy czy planują swoją karierę zawodową.


W ramach projektu realizowanego przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, w sześciu wybranych powiatach województwach mazowieckiego zapytamy pracodawców reprezentujących różne branże, z małych i dużych firm, o to, jak oceniają przygotowanie zawodowe zatrudnianych przez siebie osób oraz jakich pracowników poszukują do swoich przedsiębiorstw. Chcemy dowiedzieć się, na jakie kwalifikacje i umiejętności jest zapotrzebowanie na lokalnych rynkach pracy i kogo zamierzają zatrudniać pracodawcy w najbliższym czasie. Ważną kwestią jest dla nas mobilność regionalna i zagraniczna mazowieckich pracowników. Interesuje nas to, czy przedsiębiorcy z Mazowsza potrzebują pracowników cudzoziemskich (a jeśli tak, to jakich specjalności) i czy wyjazdy Polaków do pracy zagranicą mają wpływ na możliwość znalezienia przez pracodawcę odpowiedniego pracownika.

Duże znaczenie ma dla nas poznanie opinii pracodawców na temat tego, co przyczynia się do rozwoju ich przedsiębiorstw, a także, co ten rozwój hamuje i jakiej pomocy oczekują pracodawcy w likwidowaniu barier wzrostu zatrudnienia. Mamy nadzieję uzyskać informacje o tym, z kim współpracują przedsiębiorcy, gdy poszukują pracownika bądź organizują szkolenie, a także dowiedzieć się jak mazowieccy pracodawcy postrzegają szarą strefę zatrudnienia.


Wyniki naszych dociekań opublikujemy w raportach z badanych powiatów i przedstawimy na stronie internetowej. Mamy nadzieję, że ten sposób poznawania opinii pracodawców o najważniejszych problemach lokalnych rynków pracy na stałe wpisze się w działalność Obserwatorium i służył będzie podejmowaniu racjonalnych decyzji przez wszystkich zainteresowanych.

 

Opracowała: dr Justyna Godlewska (opiekun merytoryczny badania)

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego