Informacja na temat Modułu I - Monitoring oparty na danych dostepnych

Informacja na temat Modułu I - Monitoring oparty na danych dostepnych

Działanie – analiza bieżącej sytuacji i danych zastanych składa się z dwóch podstawowych zadań.
Pierwszym z nich jest zebranie wszystkich dostępnych danych liczbowych o sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim, jego poszczególnych powiatach oraz, dla ewentualnych porównań, w całej Polsce oraz w wybranych krajach UE.


Dane te zebrane zostaną w jedno miejsce (bazę danych), w którym będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych: pracodawców, pracowników instytucji zajmujących się obsługą rynku pracy takich jak urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, agencje pracy tymczasowej, czy agencje pośrednictwa pracy, analityków wykorzystujących te informacje w pracy naukowej i badawczej, a także szukających pracy oraz wszystkich inne zainteresowane osoby.


W ramach tego zadania nie tylko jednak po prostu zbierzemy wszystkie istniejące dane w jedno miejsce. Niektóre informacje w utworzonej bazie będą wynikiem własnych obliczeń. Będą one dostarczały informacji, dostępnych dotychczas tylko dla specjalistów którzy pozyskiwali je samodzielnie ze zbiorów danych źródłowych dostępnych w urzędach statystycznych oraz innych instytucjach.


Dodatkowo aby zaoszczędzić naszym odbiorcom zbędnej pracy najważniejsze wskaźniki zaprezentowane będą w formie wykresów i tabel, a nasi specjaliści opatrywać je będą na bieżąco komentarzem wyjaśniającym ich znaczenie.


Drugim zadaniem realizowanym w ramach tego działania jest przygotowywanie na podstawie utworzonej bazy danych oraz innych informacji zebranych w ramach obserwatorium comiesięcznych oraz kwartalnych raportów przedstawiających rozwój sytuacji na naszym regionalnym rynku pracy oraz rynkach lokalnych. Dzięki temu, bez samodzielnego sięgania do bazy będą mogli Państwo poznać najważniejsze tendencje oraz dowiedzieć o najważniejszych wydarzeniach na mazowieckim rynku pracy.


Mamy nadzieje, że raporty te będą pomocne w państwo codziennej pracy.
 

Opracował: Mateusz Walewski (opiekun merytoryczny badania)

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego