Doroczne spotkanie Europejskiej Sieci Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy

Doroczne spotkanie Europejskiej Sieci Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy jest członkiem Europejskiej Sieci Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy. W ramach wspólnych działań członkowie sieci spotykają się na poświęconej konkretnej tematyce dorocznej konferencji, która w tym roku odbyła się w dniach 11-12 października w Krakowie. MORP reprezentowali: Zbigniew Stanik – kierownik Wydziału oraz Katarzyna Kozakowska i Iwona Trzcińska.

 

VII już edycja konferencji miała dwa tematy przewodnie. Pierwszy dzień poświęcony był zagadnieniom mierzenia mobilności geograficznej na regionalnych i lokalnych rynkach pracy. Przedstawiciele europejskich obserwatoriów dzielili się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu badań i analiz tego obszaru. Celem drugiego dnia spotkania było określenie roli lokalnego i regionalnego monitoringu rynku pracy w procesie rozwoju umiejętności.


Wobec zmieniających się wymagań lokalnych i regionalnych rynków pracy, przeprowadzenie zmian dostosowawczych w systemie edukacji i kształcenia ustawicznego jest niezbędne. Powinny one pozwalać bieżąco reagować na aktualną sytuację gospodarczą i wymogi rynku pracy, powinny dawać możliwość przenoszenia kwalifikacji pomiędzy zawodami i sektorami, uwzględniać innowacyjne koncepcje edukacyjne w obliczu zwiększenia elastyczności rynku pracy i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. Trudna sytuacja gospodarcza odsłoniła wiele istniejących luk i znaczne niedopasowanie edukacji i szkoleń. Regionalny i lokalny monitoring rynku pracy wesprą wybór odpowiedniej orientacji zawodowej, dzięki informacji o zapotrzebowaniu pracodawców na umiejętności, kwalifikacje i kompetencje. Aspekty te były rozpatrywane w trakcie dyskusji plenarnych i grup roboczych.


Bardzo ważnym punktem tegorocznego spotkania sieci była prezentacja prac polskiej grupy roboczej, która przez ostatni rok zajmowała się opracowaniem „Modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy". Członkowie grupy roboczej przedstawili główny rezultat prac – bazę danych zawierającą propozycję zestawu wskaźników, na podstawie których analizowana będzie sytuacja młodych osób na rynku pracy. Model ten, po okresie testowania i standaryzowania, ma być wprowadzony w innych krajach europejskich przynależących do sieci, gwarantując rzetelność i porównywalność wyników w skali europejskiej. Model już spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Przedstawiciele Hiszpanii, Portugalii i Francji zadeklarowali włączenie się do współpracy już na etapie testowania.


W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele:

  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku – Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Ekonomicznych
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

 

Wkrótce na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo odniesienie do bazy danych i raport podsumowujący prace nad modelem monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego