Debaty o kształceniu ustawicznym i szkolnictwie zawodowym w województwie mazowieckim.

Debaty o kształceniu ustawicznym i szkolnictwie zawodowym w województwie mazowieckim.

W okresie marzec – czerwiec 2011 Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektów: Kształcenie Ustawiczne jako kształcenie powszechne oraz Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał - Potrzeby organizuje cykl jednodniowych spotkań regionalnych.

Celem spotkań regionalnych jest propagowanie działań MORP, ale przede wszystkim wsparcie rozwoju Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego. MORP chce uzyskać jak najwięcej informacji od praktyków i realizatorów systemów edukacyjnych, pracodawców czy lokalnych instytucji rynku pracy, które mogą przyczynić się do wprowadzenia pozytywnych zmian w systemie edukacyjnym. Spotkania odbędą się w Siedlcach, Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Warszawie. Udział jest bezpłatny, zaś liczba uczestników ograniczona.


Spotkania regionalne adresowane są do przedstawicieli rynku pracy m.in.: instytucji kształcenia ustawicznego i szkolnictwa zawodowego, agencji zatrudnienia, Powiatowych Urzędów Pracy, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych czy firm szkoleniowych.
Podczas warsztatów poruszane będą kluczowe kwestie dotyczące dwóch flagowych projektów MORP:

  • Jak wygląda kształcenie ustawiczne w dobie zmian, co należy usprawnić, aby funkcjonowało efektywnie?
  • Jakie jest przygotowanie Uczestniczek i Uczestników oraz Absolwentek/Absolwentów kształcenia ustawicznego do efektywnego i długiego funkcjonowania na rynku pracy?
  • System Szkolnictwa Zawodowego (SZ) jako pierwszy krok do wejścia na rynek pracy, czyli skoro powinno być tak dobrze to dlaczego jest tak źle?
  • Uczestniczki i Uczestnicy oraz Absolwentki i Absolwenci szkolnictwa zawodowego (SZ) – jaką mają przyszłość na rynku pracy?
  • Pracodawcy wobec szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego - czyli jak w zgodzie z rynkiem pracy i pracodawcami kształtować podstawowe kompetencje kandydatów i pracowników?

Na bazie prowadzonych warsztatów powstanie kompleksowa analiza SWOT na poziomie subregionu oraz raporty tematyczne dla regionu. Materiały te będą wsparciem informacyjnym dla opracowania założeń do strategii rozwoju kształcenia ustawicznego i szkolnictwa zawodowego na terenie Mazowsza.


Termin spotkań w subregionach:

W każdym spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 60 osób. Zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności wpływu. W trakcie spotkań zostanie wyodrębniona Grupa Konsultacyjna jako zespół doradczy dwudziestu praktyków, reprezentujący wszystkie subregiony województwa mazowieckiego, uczestniczący w pracach Forum Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego. Wezmą oni udział w dwóch panelach podsumowujących dotychczasowe wnioski, problemy i możliwe rozwiązania w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego. Panele podsumowujące odbędą się 17 maja oraz 7 czerwca w Warszawie.
 

 


 

Siedlce – Pierwsza debata o kształceniu ustawicznym i szkolnictwie zawodowym na Mazowszu. Zaczynamy debatę spotkaniem w Siedlcach – razem z praktykami i uczestnikami procesu edukacji oraz odbiorcami produktu tego procesu, będziemy rozmawiać o kondycji i ewentualnej konieczności zmian w tym procesie. Spotkanie w Siedlcach odbędzie się 8 marca 2011 roku, w Hotelu Janusz. Tryb rejestracji Państwa zgłoszeń wygląda następująco:

Po wypełnieniu przez Państwa załączonego formularza i odesłaniu go na adres zwrotny obserwatorium@wup.mazowsze.pl, ze spływających do nas zgłoszeń, zgodnie z ich kolejnością, budujemy listę uczestników.

Osoby, które znajdą się na liście uczestników otrzymają od nas e-mail’owe potwierdzenie tego faktu.

Formularz oraz agenda spotkania znajdują się tutaj.

 


 

Ciechanów - Debata o kształceniu ustawicznym i szkolnictwie zawodowym na Mazowszu. Druga debata odbędzie się w Ciechanowie – razem z praktykami i uczestnikami procesu edukacji oraz odbiorcami produktu tego procesu, będziemy rozmawiać o jego kondycji i ewentualnej konieczności zmian.
Spotkanie w Ciechanowie odbędzie się 15 marca 2011 roku, w Hotelu Zacisze. Tryb rejestracji Państwa zgłoszeń wygląda następująco:

Po wypełnieniu przez Państwa załączonego formularza i odesłaniu go na adres zwrotny obserwatorium@wup.mazowsze.pl, ze spływających do nas zgłoszeń, zgodnie z ich kolejnością, budujemy listę uczestników.

Osoby, które znajdą się na liście uczestników otrzymają od nas e-mail’owe potwierdzenie tego faktu.

Formularz oraz agenda spotkania znajdują się tutaj.

 


 

Płock - Debata o kształceniu ustawicznym i szkolnictwiezawodowym na Mazowszu. Spotkanie w Płocku – razem z praktykami i uczestnikami procesu edukacji oraz odbiorcami produktu tego procesu, będziemy rozmawiać o jego kondycji i ewentualnej konieczności zmian.Spotkanie w Płocku odbędzie się 22 marca 2011 roku, w Hotelu Herman. Tryb rejestracji Państwa zgłoszeń wygląda następująco:

Po wypełnieniu przez Państwa załączonego formularza i odesłaniu go na adres zwrotny obserwatorium@wup.mazowsze.pl, ze spływających do nas zgłoszeń, zgodnie z ich kolejnością, budujemy listę uczestników.

Osoby, które znajdą się na liście uczestników otrzymają od nas e-mail’owe potwierdzenie tego faktu.

Formularz oraz agenda spotkania znajdują się tutaj.

 


 

Ostrołęka - Debata o kształceniu ustawicznym i szkolnictwie zawodowym na Mazowszu. Ostrołęka to miejsce kolejnego spotkania – razem z praktykami i uczestnikami procesu edukacji oraz odbiorcami produktu tego procesu, będziemy rozmawiać o jego kondycji i ewentualnej konieczności zmian.Spotkanie w Ostrołęce odbędzie się 28 marca 2011 roku, w pomieszczeniach Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Tryb rejestracji Państwa zgłoszeń wygląda następująco:

Po wypełnieniu przez Państwa załączonego formularza i odesłaniu go na adres zwrotny obserwatorium@wup.mazowsze.pl, ze spływających do nas zgłoszeń, zgodnie z ich kolejnością, budujemy listę uczestników.

Osoby, które znajdą się na liście uczestników otrzymają od nas e-mail’owe potwierdzenie tego faktu.

Formularz oraz agenda spotkania znajdują się tutaj.

 


 

Radom - Debata o kształceniu ustawicznym i szkolnictwie zawodowym na Mazowszu. Kolejne spotkanie odbędzie się w Radomiu – razem z praktykami i uczestnikami procesu edukacji oraz odbiorcami produktu tego procesu, będziemy rozmawiać o jego kondycji i ewentualnej konieczności zmian. Spotkanie w Radomiu odbędzie się 5 kwietnia 2011 roku, w Hotelu Europejskim. Tryb rejestracji Państwa zgłoszeń wygląda następująco:

Po wypełnieniu przez Państwa załączonego formularza i odesłaniu go na adres zwrotny obserwatorium@wup.mazowsze.pl, ze spływających do nas zgłoszeń, zgodnie z ich kolejnością, budujemy listę uczestników.

Osoby, które znajdą się na liście uczestników otrzymają od nas e-mail’owe potwierdzenie tego faktu.

Formularz oraz agenda spotkania znajdują się tutaj.

 


 


Warszawa - Debata o kształceniu ustawicznym i szkolnictwie zawodowym na Mazowszu. Zamkniemy debatę spotkaniem w Warszawie – razem z praktykami i uczestnikami procesu edukacji oraz odbiorcami produktu tego procesu, będziemy rozmawiać o jego kondycji i ewentualnej konieczności zmian. Spotkanie w Warszawie odbędzie się 12 kwietnia 2011 roku, w Hotelu MDM. Tryb rejestracji Państwa zgłoszeń wygląda następująco:

Po wypełnieniu przez Państwa załączonego formularza i odesłaniu go na adres zwrotny obserwatorium@wup.mazowsze.pl, ze spływających do nas zgłoszeń, zgodnie z ich kolejnością, budujemy listę uczestników.

Osoby, które znajdą się na liście uczestników otrzymają od nas e-mail’owe potwierdzenie tego faktu.

Formularz oraz agenda spotkania znajdują się tutaj.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego