Czy na mazowieckim rynku pracy jest miejsce dla pracowników powyżej 50 roku życia?

Czy na mazowieckim rynku pracy jest miejsce dla pracowników powyżej 50 roku życia?

W dniu 25 listopada Kierownik Wydziału MORP przy WUP w Warszawie wziął udział w konferencji „Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 w województwie mazowieckim”. Spotkanie organizowane było w ramach publikacji wyników badań zrealizowanych przez PBS DGA oraz Human Capital Business Sp. z o.o.

Osoby w wieku 50 należą do jednej z grup najbardziej narażonej na ryzyko dotknięcia bezrobociem w Polsce, dlatego coraz więcej działań realizowanych przez instytucje samorządowe jest skierowanych na aktywizację właśnie tych osób. Jednak, aby zaproponować im odpowiednie warunki do rozwoju, należy zdiagnozować przyczynę problemu. Jak pokazują wyniki badań zrealizowane przez PBS DGA występuje duża rozbieżność między potrzebami pracodawców a oczekiwaniami potencjalnych pracowników.

Większość badanych osób chciałaby dłużej pracować, ale z drugiej strony aż 40% z nich oczekuje elastycznych form zatrudnienia. Z kolei pracodawcy uważają, że rozwiązaniem problem spadku zatrudnienia byłoby dofinansowywanie szkoleń z pieniędzy publicznych lub zwolnienia ze składek na Fundusz Pracy. Co druga badana firma w ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudniła pracowników, niestety tylko 25% przedsiębiorców zdecydowało się zatrudnić osoby powyżej 50. roku życia. Pracodawcy wskazują, że dużą szansą na aktywizację osób starszych są szkolenia i podnoszenie własnych kwalifikacji.

Niestety na rynku mazowieckim brakuje firm, które organizują szkolenia dla pracowników w wieku 50, ale z drugiej strony widać także spore zniechęcenie samej grupy do tego typu aktywizacji zawodowej. Przyczyną może być zły dobór szkoleń lub brak oferty dopasowanej do rzeczywistego zapotrzebowania na rynku pracy. Szansą na zmianę takiej sytuacji mogą być cyklicznie prowadzone badania przez Mazowieckie Obserwatorium Pracy w zakresie kształcenia ustawicznego. Grupą badaną są m.in.: osoby 50, studenci, kobiety powracające na rynek pracy. Celem badań jest poznanie potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz uzyskanie informacji dotyczących działań związanych z podwyższaniem kwalifikacji pracowników w miejscu pracy.
 

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego