Bezrobocie absolwentów szkół zawodowych - przyczyny i propozycje rozwiązań

Bezrobocie absolwentów szkół zawodowych - przyczyny i propozycje rozwiązań

W dniu 15 marca 2011 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował seminarium podsumowujące badanie społeczne nt. „Bezrobocie absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych w województwie wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji”.


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pracownicy powiatowych urzędów pracy z województwa wielkopolskiego oraz dyrektorzy zasadniczych szkół zawodowych. Zaproszeni zostali także przedstawiciele obserwatoriów rynku pracy z innych województw, w tym Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.


Seminarium zainaugurowali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Barbara Kwapiszewska. Następnie przedstawione zostały cele i zadania projektu systemowego Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach, którego przeprowadzono badanie będące głównym przedmiotem spotkania.

 

W zasadniczej części seminarium, Kierownik WORP,Anna Górna-Kubacka scharakteryzowała cele i przebieg realizacji badania oraz omówiła jego wyniki. Podstawowym założeniem badania, przeprowadzonego w 20 powiatach Wielkopolski, było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o przyczyny wysokiego odsetka bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz znalezienie rozwiązań dających szansę na poprawę tej sytuacji. Głównym z zaprezentowanych wniosków było niedopasowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szansą na zmianę sytuacji jest według autorów raportu m.in. zwiększenie roli PUP jako źródła kompleksowej informacji o zapotrzebowaniu na poszczególne zawody i rozszerzenie jego współpracy ze szkołami zawodowymi w zakresie doradztwa zawodowego.

 

Prezentacja wyników badania stanowiła podstawę panelu, podczas którego uczestnicy spotkania dyskutowali na temat wielu aspektów funkcjonowania szkolnictwa zawodowego. Poruszono m.in. problematykę przygotowania absolwentów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy, wizerunku szkół zawodowych, czy współpracy z pracodawcami.
 

Więcej informacji na www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Raport z badania do pobrania na www.obserwatorium.wup.poznan.pl/badania-i-analizy/badania

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego