Atrakcyjność inwestycyjna powiatu szydłowieckiego

Atrakcyjność inwestycyjna powiatu szydłowieckiego

Otwarcie Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Szydłowcu stało się okazją do dyskusji na temat możliwości rozwoju gospodarczego powiatu szydłowieckiego. Właśnie temu zagadnieniu poświęcone zostało seminarium „Atrakcyjność inwestycyjna Szydłowca i gmin powiatu szydłowieckiego” zorganizowane przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. W dyskusji wzięli udział m.in.: Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Dariusz Piątek - Wicewojewoda Mazowiecki, Mariusz Frankowski – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, dr Maciej Trzaskowski – Dyrektor MBPR w Radomiu (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie). Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie reprezentowali: Tomasz Sieradz – Dyrektor WUP oraz Zbigniew Stanik – Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

W trakcie spotkania m.in. zaprezentowano wyniki badań pn. „Konkurencyjność Szydłowca i gmin powiatu szydłowieckiego” oraz przedstawiono ofertę inwestycyjną gminy Szydłowiec.

 

Uczestnicy seminarium podkreślali walory powiatu Szydłowieckiego oraz aktywność Szydłowca na mapie unijnych dotacji. Dyskutowano również o obszarach wymagających modyfikacji. Zwrócono uwagę m.in. na problematykę utrzymującej się wysokiej stopy bezrobocia w kontekście wielomilionowych środków, jakie zostały przeznaczone na poprawę sytuacji na szydłowieckim rynku pracy.

 

 

Po dyskusji dokonano uroczystego otwarcia budynku, w którym zlokalizowano Międzygminną Strefę Aktywności Gospodarczej – Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu.
 

 

Fot.: UM Szydłowiec

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego