Mazowsze

 • Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2017 r.

  Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2017 r.

  Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował miesięczne materiały dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego i Warszawy.

  Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami.

 • Wstępna informacja miesięczna - sierpień 2017 r.

  Wstępna informacja miesięczna - sierpień 2017 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępna informacją o bezrobociu na koniec sierpień 2017 r.
 • Lipiec stabilny na mazowieckim rynku pracy

  Lipiec stabilny na mazowieckim rynku pracy

  Kolejny wakacyjny miesiąc nie przyniósł większych zmian na mazowieckim rynku pracy. Stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Nieznacznie zmniejszyła się liczba pozyskanych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 1% w stosunku do czerwca 2017 r.  Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w lipcu 2017 r.

 • Wstępna informacja miesięczna - lipiec 2017 r.

  Wstępna informacja miesięczna - lipiec 2017 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępna informacją o bezrobociu na koniec lipca 2017 r.
 •  Bezrobocie cały czas spada

  Bezrobocie cały czas spada

  W czerwcu nastąpiło kolejne obniżenie poziomu stopy bezrobocia, wskaźnik osiągnął 6,3%. Zmniejszyła się także liczba osób bezrobotnych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w czerwcu 2017 r.
 • Mazowiecki Rynek Pracy w I kwartale 2017

  Mazowiecki Rynek Pracy w I kwartale 2017

  Zapraszamy do zapoznania się z kolejną analizą dotyczącą mazowieckiego rynku pracy przygotowaną przez Zespół ds. badań i analiz.
 • Wstępna informacja miesięczna - czerwiec 2017 r.

  Wstępna informacja miesięczna - czerwiec 2017 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępna informacją o bezrobociu na koniec czerwca 2017 r.
 • Rekordowy maj!

  Rekordowy maj!

  Stopa bezrobocia w maju była jeszcze niższa niż przed miesiącem i wyniosła 6,6%. Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn zmniejszyła się liczba bezrobotnych,  a w mazowieckich urzędach wzrosła liczba dostępnych ofert pracy. Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w maju 2017 r.
 • Bezrobocie na Mazowszu poniżej 7%

  Bezrobocie na Mazowszu poniżej 7%

  Kwiecień przyniósł kolejne pomyślne dane z mazowieckiego rynku pracy. Stopa bezrobocia osiągnęła rekordowo niski poziom 6,7%. Również liczba bezrobotnych zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w kwietniu 2017 r.

 • Mazowiecki Rynek Pracy w IV Kwartale 2016 r.

  Mazowiecki Rynek Pracy w IV Kwartale 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z kolejną analizą dotyczącą mazowieckiego rynku pracy przygotowaną przez Zespół ds. badań i analiz.
 

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego