Mazowsze

 • Rynek pracy na Mazowszu w sierpniu 2013 r.
  01.10.2013

  Rynek pracy na Mazowszu w sierpniu 2013 r.

  Na Mazowszu stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na tym samym poziomie trzeci miesiąc z rzędu (11,1%). Jednakże sytuacja na rynku pracy jest wciąż trudniejsza niż przed rokiem - w porównaniu do sierpnia ub. r. odnotowano wzrost o 1,0 pkt proc., najwyższy spośród wszystkich województw.

 • Rynek pracy i gospodarka na Mazowszu w lipcu 2013 r. (komentarz i infografika)
  10.09.2013

  Rynek pracy i gospodarka na Mazowszu w lipcu 2013 r. (komentarz i infografika)

  W lipcu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu osiągnęła 11,1%, co oznacza, że utrzymała się ona na poziomie sprzed miesiąca (w Polsce - 13,1%; spadek o 0,1 pkt. proc.). W rankingu województw Mazowsze zajęło po raz kolejny drugie miejsce (najwyżej było woj. wielkopolskie – 9,6%; najniżej woj.warmińsko-mazurskie – 20,2%).

 • Raport o stanie lokalnych polityk rynku pracy na Mazowszu
  09.09.2013

  Raport o stanie lokalnych polityk rynku pracy na Mazowszu

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. „Implementacja polityk aktywizacyjnych w powiatach województwa mazowieckiego”. Powstał on jako rezultat badania przeprowadzonego wśród działaczy samorządowych i pracowników publicznych służb zatrudnienia w powiatach województwa mazowieckiego. Autorem raportu jest dr Tomasz Mering z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

 • Rynek pracy na Mazowszu w czerwcu 2013 r. (infografika)
  09.08.2013

  Rynek pracy na Mazowszu w czerwcu 2013 r. (infografika)

  Czerwiec 2013 r. to kolejny miesiąc, w którym odnotowano spadek stopy bezrobocia w ujęciu miesiąc do miesiąca (mdm) i wzrost w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

 • Kobiety i osoby niepełnosprawne na mazowieckim rynku pracy
  09.08.2013

  Kobiety i osoby niepełnosprawne na mazowieckim rynku pracy

  Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi opracowaniami dotyczącymi sytuacji kobiet i osób niepełnosprawnych na mazowieckim rynku pracy.

 • Rynek pracy na Mazowszu w maju 2013 r. (infografika)
  25.07.2013

  Rynek pracy na Mazowszu w maju 2013 r. (infografika)

  W maju 2013 r. w całej Polsce odnotowano spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w ujęciu miesiąc do miesiąca (mdm). Na Mazowszu - w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. – stopa bezrobocia obniżyła się o 0,2 pkt. proc. i wyniosła 11,3% (przy średniej dla kraju 13,5 proc.).

   

 • MORP na konferencji Lewiatana
  17.07.2013

  MORP na konferencji Lewiatana

  12 lipca 2013 r. uczestniczyliśmy w dorocznym spotkaniu PKPP Lewiatan, które odbyło się w ogrodach Konfederacji w Warszawie.

 • Jak wybrać szkołę po gimnazjum - infografika
  04.07.2013

  Jak wybrać szkołę po gimnazjum - infografika

  Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

  Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami jak "krok po kroku" wybrać szkołę ponadgimnazjalną.

 • Mazowiecki barometr – konferencja podsumowująca projekt
  27.06.2013

  Mazowiecki barometr – konferencja podsumowująca projekt

  O sytuacji mazowieckich przedsiębiorstw, ich reakcji na spowolnienie gospodarcze, a także możliwościach wsparcia firm w okresie pogorszenia koniunktury dyskutowano 25.06.2013 r. podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie. Okazją do poruszenia tych zagadnień było podsumowanie badań prowadzonych w ramach projektu „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”.

 • Co zrobić ze szkolnictwem zawodowym? Konferencja podsumowująca projekt
  27.06.2013

  Co zrobić ze szkolnictwem zawodowym? Konferencja podsumowująca projekt

  Na konferencji organizowanej przez Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na zakończenie projektu badawczego zaprezentowano wyniki 4 badań poświęconych edukacji zawodowej na Mazowszu - niektóre z nich są zaskakujące.
  Dotyczą one roli doradztwa zawodowego w wyborach edukacyjnych, losów absolwentów szkół zawodowych, sytuacji młodzieży stykającej się z rynkiem pracy oraz współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i samorządem w zakresie kształtowania polityki rynku pracy.

 

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego