AKTUALNOŚCI

 • 18.07.2016

  Rekordowo niski poziom bezrobocia w maju

  W maju stopa bezrobocia na Mazowszu wyniosła 8% - to najlepszy wynik od ponad 7 lat. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w m.st. Warszawie (3,3%). Na koniec miesiąca w żadnym powiecie województwa mazowieckiego stopa bezrobocia nie przekroczyła 30% - w powiecie szydłowieckim, w którym dotychczas notowano najwyższą w kraju, ponad 30-procentową stopę bezrobocia rejestrowanego, w maju 2016 r. wyniosła ona 29,6%, osiągając historycznie niski poziom.

 • 22.06.2016

  Wstępna informacja miesięczna - maj 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną informacją o bezrobociu na koniec maja 2016 r.
 • 09.06.2016

  Porozumienie o współpracy

  6 czerwca 2016  r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zostało podpisane Porozumienie o Współpracy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Politechniką Warszawską – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.
 • 02.06.2016

  Informacja miesięczna o rynku pracy - kwiecień 2016 r.

  Kwiecień był kolejnym miesiącem poprawy sytuacji na mazowieckim rynku pracy. Spadła liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. W stosunku do poprzedniego roku o ponad 29% wzrosła natomiast ilość pozyskanych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.  

 • 05.05.2016

  Informacja miesięczna o rynku pracy - marzec 2016 r.

  Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim wyniosła 8,5% i była niższa o 0,2 p. proc. wobec lutego 2016 r. oraz 1,2 p. proc. w stos. do marca 2015. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w m.st. Warszawie – 3,4%, zaś najwyższą w powiecie szydłowieckim – 31,2%.
 • 22.04.2016

  Mazowiecki Rynek Pracy w IV kwartale 2015 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z kolejną analizą dotyczącą mazowieckiego rynku pracy przygotowaną przez Zespół ds. badań i analiz.
 • 18.04.2016

  Wstępna informacja miesięczna - marzec 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną informacją o bezrobociu na koniec marca 2016 r.
 • 13.04.2016

  Informacja miesięczna - luty 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z informacją o bezrobociu na koniec lutego 2016 r.
 • 07.04.2016

  Konferencja „Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy

  Informujemy, że Stowarzyszenie Koalicja Karat w dn. 14 kwietnia 2016 r. organizuje konferencję pn. „Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy“.
 • 06.04.2016

  Wstępna informacja miesięczna - luty 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną informacją o bezrobociu na koniec lutego 2016 r.

NASZE NARZĘDZIA

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego